Ta strona używa plików cookies.
Polityka Prywatności    Jak wyłączyć cookies?    Bezpieczeństwo w sieci
AKCEPTUJĘ

Ułatwienia dostępu

Problem nie tylko w oczy kłujący

W ostatnim okresie zauważyliśmy narastający problem obecności zużytych strzykawek w strumieniu odpadów. Można je odnaleźć zarówno w zmieszanych odpadach komunalnych, jak i w odpadach opakowaniowych tzw. frakcji suchej.

Stanowią one potencjalne zagrożenie mikrobiologiczne (HBV, HCV, HIV, tężec i in.) dla osób pracujących na sortowniach odpadów, gdyż w większości tego typu zakładów surowce wtórne są wysortowywane ręcznie na linii sortowniczej. Problem ten dotyczy także naszej instalacji.
W związku z tym Zakład Zagospodarowania Odpadów Komunalnych w Adamkach k. Radzynia Podlaskiego pragnie zwrócić się z apelem do lekarzy, pielęgniarek oraz pracowników szpitali i innych placówek medycznych, a także weterynaryjnych znajdujących się w Regionie Północno-Zachodnim gospodarowania odpadami o prawidłową segregację odpadów medycznych i odpadów komunalnych. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie dopuszczalnych sposobów i warunków unieszkodliwiania odpadów medycznych i weterynaryjnych (Dz. U. z 2003 r. Nr 8, poz. 104 z późn. zm.) wszelkie odpady medyczne mogą być unieszkodliwiane w jeden z następujących sposobów:
1) termiczne przekształcanie odpadów w instalacjach lub urządzeniach zlokalizowanych na lądzie
2) przez autoklawowanie
3) dezynfekcją termiczną
4) działaniem mikrofalami
5) obróbką fizyczno-chemiczną inną niż wymieniona w pkt 2-4.
Wyklucza to zatem możliwość dostarczania odpadów medycznych do naszej instalacji. Zużyte igły, wenflony i zestawy iniekcyjne klasyfikowane są zgodnie z katalogiem odpadów jako odpad 18 01 01 - Narzędzia chirurgiczne i zabiegowe oraz ich resztki (z wyłączeniem 18 01 03). W rozumieniu Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 30 lipca 2010 r. w sprawie szczegółowego sposobu postępowania z odpadami medycznymi. (Dz. U. Nr 139, poz. 940) są to odpady o ostrych końcach i krawędziach i jako takie winny być zbierane w pojemnikach jednorazowego użycia, sztywnych, odpornych na działanie wilgoci, mechanicznie odpornych na przekłucie bądź przecięcie oraz pod żadnym pozorem nie powinny trafiać do odpadów komunalnych.
Uwaga ta dotyczy także wszystkich mieszkańców Regionu Północno-Zachodniego gospodarowania odpadami, gdyż w niektórych gospodarstwach domowych przebywają osoby, które wymagają leczenia farmaceutykami podawanymi dożylnie lub domięśniowo w postaci zastrzyków np. diabetycy leczeni insuliną. W takich przypadkach również będą pojawiać się zużyte igły i zestawy iniekcyjne. Odpadów tych nie wolno wyrzucać do pojemników na odpady komunalne! Należy je przekazać do tzw. Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK), gdzie zostaną odpowiednio zagospodarowane.
W trosce o zdrowie i bezpieczeństwo naszych pracowników uczulamy raz jeszcze wszystkich mieszkańców naszego regionu na ten z pozoru błahy, ale w rzeczywistości bardzo istotny problem. Ufamy, że ta informacja przyczyni się do wzrostu świadomości mieszkańców regionu oraz uwrażliwi na problem odpadów medycznych. Zachęcamy także do obejrzenia filmiku o pracy naszego zakładu dostępnego na naszej stronie internetowej, by zaobserwować w jaki sposób przetwarzane są dostarczane do nas różnego rodzaju odpady.