Ta strona używa plików cookies.
Polityka Prywatności    Jak wyłączyć cookies?    Bezpieczeństwo w sieci
AKCEPTUJĘ

Ułatwienia dostępu

Nadchodzą zmiany – nowa polityka Unii w gospodarce odpadami

Możemy z zadowoleniem powiedzieć, że szkolenia organizowane przez Zakład Zagospodarowania Odpadów Komunalnych w Adamkach k. Radzynia Podlaskiego Sp. z o.o. we współpracy z Rekopolem Organizacją Odzysku Opakowań S.A. wpisały się na stałe w kalendarz wydarzeń w branży gospodarki odpadami Regionu Północno-Zachodniego.

Kolejne ponownie miało miejsce w Sali Konferencyjnej Urzędu Miasta Radzyń Podlaski w dniu 21 kwietnia 2016 r. Zaproszonymi byli pracownicy jednostek samorządu terytorialnego odpowiedzialnymi za gospodarkę odpadami oraz przedsiębiorstw zajmujących się odbiorem i transportem odpadów, ale także liczne grono nauczycieli ze szkół różnych szczebli edukacji.

Zarówno organizatorzy, jak i uczestnicy są wdzięczni Panu Krzysztofowi Kawczyńskiemu z Krajowej Izby Gospodarczej, że po raz trzeci zgodził się przybyć i podzielić z nami swoją rozległą wiedzą.

Temat tego spotkania – „Gospodarowanie odpadami – nowa polityka Unii Europejskiej”, nawiązywał w znacznym stopniu do poprzedniego spotkania szkoleniowego i był jego szczegółowym rozwinięciem.

Słowa wstępu dokonał Prezes ZZOK Pan Jerzy Kułak mówiąc o obecnej sytuacji instalacji ZZOK w Adamkach, najbliższych inwestycjach i rozbudowie m.in. o nową kompostownię przetwarzającą odpady biodegradowalne o wydajności 9700 Mg/rok, której to budowa ruszy w tym roku oraz innych będących w planach na lata następne. Przypomniał również o uzyskaniu tytułu Lidera Odzysku w zeszłorocznej XVI Edycji Konkursu o Puchar Recyklingu.

W trakcie właściwego szkolenia Pan Kawczyński przybliżył uczestnikom zagadnienie strategii zrównoważonego rozwoju Unii Europejskiej oraz wynikające z niej kluczowe wyzwania dla polskiej gospodarki odpadami. Zwrócono uwagę na wiele problemów, które wynikają z obecnie funkcjonującego systemu gospodarki odpadami m.in. fakt, że nadal bardzo duży strumień wytwarzanych w Polsce odpadów komunalnych nadal nie jest tym systemem objętych i które z pewnością nie są przetwarzane w odpowiedni sposób w specjalne wybudowanych do tego celu zakładach. Wspomniano także o braku standardów zbiórki odpadów, co utrudnia ujednolicenie tego systemu na terenie całego kraju. Następnie skupiono się na zagadnieniu modelu „zero odpadów” oraz odchodzeniu od gospodarki liniowej (wydobądź – wytwórz – użyj – wyrzuć) generującej coraz większy deficyt ekologiczny na rzecz gospodarki o obiegu zamkniętym. W oparciu o to przedstawiono kierunki zmian, jakie powinny zostać podjęte w gospodarce odpadami w Europie i w Polsce. Na koniec Pan Prezes Kułak scharakteryzował specyfikę Regionu Północno-Zachodniego diagnozując jednocześnie najważniejsze problemy w gospodarce odpadami w gminach leżących na jego terenie.

Otwarty następnie panel dyskusyjny zdominowany był kwestią nadal niskiej świadomości ekologicznej społeczeństwa oraz ogromnej roli placówek oświatowych zmieniających światopogląd od najmłodszych lat. Jak duże to ma znaczenie wystarczy porównać świadomość społeczeństw Europy Zachodniej z Polską i funkcjonujące tam systemy gospodarki odpadami. Zwrócono też uwagę na rolę państwa przy dokonywaniu zmian oraz konsekwentnego egzekwowania stanowionego przez siebie prawa. Może to być szczególnie ważne przy przechodzeniu na model gospodarki o obiegu zamkniętym, by przełamać opór społeczny oraz np. koncernów międzynarodowych.
Zachęcamy do obejrzenia poniżej galerii zdjęć z tego szkolenia i zapraszamy na kolejne, które odbędzie się wkrótce, o czym z pewnością poinformujemy.