Ta strona używa plików cookies.
Polityka Prywatności    Jak wyłączyć cookies?    Bezpieczeństwo w sieci
AKCEPTUJĘ

Ułatwienia dostępu

Bioodpady – szczególny rodzaj odpadów

Zakład Zagospodarowania Odpadów Komunalnych w Adamkach k. Radzynia Podlaskiego Sp. z o.o. powraca do cyklu szkoleń dla osób zainteresowanych z zakresu szeroko pojętej gospodarki odpadami. Ostatnie takie spotkanie odbyło się 18 kwietnia 2018 r., jak zawsze w Sali Konferencyjnej Urzędu Miasta Radzyń Podlaski.

Spotkanie to było poświęcone w całości odpadom ulegającym biodegradacji, a ściślej bioodpadom i odpadom zielonym pochodzącym z selektywnej zbiórki. Skierowane było do pracowników jednostek samorządu terytorialnego odpowiedzialnych za sprawy związane z gospodarką odpadami z naszego Regionu Północno-Zachodniego, przedstawicieli firm zajmujących się odbieraniem odpadów komunalnych w poszczególnych gminach oraz przedstawicieli i pracowników spółdzielni mieszkaniowych.

Zaproszonym ekspertem na to spotkanie był Pan Andrzej Sobolak, były prezes Zakładu Gospodarowania Odpadami Gać, jednej z pierwszych instalacji w Polsce wykorzystującej najnowsze rozwiązania w zakresie gospodarki odpadami biodegradowalnymi, a obecnie Prezes Zarządu Stowarzyszenia na Rzecz Recyklingu Bioodpadów „Biorecykling”. Wygłosił on wykład pt. „Biorecykling elementem gospodarki o obiegu zamkniętym”.

W czasie wykładu omówiono m.in. prawodawstwo w Unii Europejskiej i w Polsce w zakresie bioodpadów, jak odróżnić bioodpady od odpadów zielonych, zagadnienie selektywnej zbiórki odpadów ulegających biodegradacji i problemy związane z jej wdrożeniem w ramach całego społeczeństwa oraz obecnie stosowane metody biorecyklingu.

Następnie głos zabrał Prezes ZZOK Pan Jerzy Kułak, który przedstawił pokrótce w jaki sposób są zagospodarowywane odpady ulegające biodegradacji na instalacji ZZOK w Adamkach oraz ogólne wyniki i bilans za rok 2017 w tym zakresie. Przypomniał, że ZZOK produkuje i ma obecnie możliwość obrotu środka poprawiającego właściwości gleby o nazwie „Kompost Adamki”, który wytwarzany jest właśnie z dostarczanych do nas odpadów ulegających biodegradacji, w związku z czym starał się naświetlić, jak istotna jest właściwa segregacja tej frakcji odpadów.

W czasie dyskusji omawiano przede wszystkim problemy związane z samą selektywną zbiórką oraz potrzebą zmiany nastawienia mieszkańców do segregacji, a także trudności z wdrożeniem nowych zasad segregowania poszczególnych frakcji. Skupiono się tutaj zwłaszcza na zabudowie wielorodzinnej, gdzie zagadnienie to jest najbardziej kłopotliwe.

Szkolenie cieszyło się z bardzo licznym zainteresowaniem, co wykazała też frekwencja na samym spotkaniu. Z racji tego, że tematyka jest istotna poniżej dajemy Państwu możliwość pobrania obu prezentacji w formie pliku pdf, a także prezentujemy zdjęcia z samego szkolenia. Ufamy, że nasze spotkania szkoleniowe i wykłady będą osiągać coraz większe zainteresowanie i na kolejnym spotkamy się już niebawem.