ZZOK
BIP

.

Władze spółki

       

ZARZĄD SPÓŁKI:

Paweł Szubartowicz - Prezes Zarządu

 

Rada Nadzorcza:

 

Ryszard Zbirski - Przewodniczący

Zbigniew Mańko - Wiceprzewodniczący

Arkadiusz Kasznia - Sekretarz

 

Zgromadzenie Wspólników:

Stanowi Zarząd Związku Komunalnego Gmin Powiatu Radzyńskiego