Ta strona używa plików cookies.
Polityka Prywatności    Jak wyłączyć cookies?    Bezpieczeństwo w sieci
AKCEPTUJĘ

Ułatwienia dostępu

Historia

W dniu 26 marca 2010 r. Zgromadzenie Związku Komunalnego Gmin Powiatu Radzyńskiego przyjęło uchwałę nr XIII/29/10 w sprawie utworzenia spółki pod firmą: "Zakład Zagospodarowania Odpadów Komunalnych w Adamkach k. Radzynia Podlaskiego Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością". Wykonanie uchwały zostało powierzone Zarządowi Związku Komunalnego.
Wykonując wolę Zgromadzenia Związku, w dniu 5 maja 2010 r. w Kancelarii Notarialnej Wiesława Kowalczyka Notariusza w Radzyniu Podlaskim przy ul. Ostrowieckiej 40 został sporządzony akt notarialny założycielski spółki jednoosobowej z ograniczoną odpowiedzialnością.
Następnie także w dniu 5 maja 2010 r. o godz. 10,30 odbyło się pierwsze Zgromadzenie Wspólników spółki, na którym Zgromadzenie ( które stanowi Zarząd Związku Komunalnego ) dokonało wyboru Rady Nadzorczej spółki. W skład Rady Nadzorczej wybrani zostali: Pan Ryszard Zbirski, Pan Jerzy Longin Kamiński, Pan Witold Kowalczyk, pan Zbigniew Mańko, Pan Bogdan Goławski. Rada Nadzorcza na pierwszym posiedzeniu w dniu 5 maja 2010 r. wybrała ze swego składu przewodniczącego został nim Pan Ryszard Zbirski, wiceprzewodniczącym został Pan Jerzy Longin Kamiński, natomiast sekretarzem Pan Zbigniew Mańko.
Rada Nadzorcza na podstawie przysługujących jej uprawnień wybrała prezesa zarządu spółki, został nim Pan Jerzy Kułak. Zgodnie ze statutem spółki, zarząd spółki jest jednoosobowy.