Ta strona używa plików cookies.
Polityka Prywatności    Jak wyłączyć cookies?    Bezpieczeństwo w sieci
AKCEPTUJĘ

Ułatwienia dostępu

Podpisanie umowy na budowę kompostowni

Obecnie prowadzona przez Zakład Zagospodarowania Odpadów Komunalnych w Adamkach k. Radzynia Podlaskiego Sp. z o.o. instalacja ma status instalacji zastępczej dla Regionu Północno-Zachodniego gospodarowania odpadami w województwie lubelskim.

Region ten nie posiada instalacji będącej Regionalną Instalacją Przetwarzania Odpadów Komunalnych tzw. RIPOK scharakteryzowanej przez zapisy Ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2013 poz. 21).

Chcąc uzyskać status RIPOK ZZOK w Adamkach musi posiadać określoną wydajność przetwarzania odpadów komunalnych zarówno w części mechanicznej jak i w części biologicznej, które zostały zapisane w Wojewódzkim Planie Gospodarki Odpadami (WPGO). Plan ten zakłada minimalną wydajność dla Regionu Północno-Zachodniego w części mechanicznej na 24 000 Mg/rok, zaś w części biologicznej 12 000 Mg/rok. Istniejąca instalacja ZZOK spełnia wymóg wydajności dla części mechanicznej (30 000 Mg/rok), jednakże nie posiada wystarczającej wydajności dla części biologicznej (3 000 Mg/rok), stąd powstała konieczność rozbudowy. Umożliwi to przetwarzanie pełnego strumienia odpadów Regionu, w tym kompostowanie odpadów ulegających biodegradacji pochodzących z selektywnej zbiórki i produkcję kompostu oraz kompostowanie ustabilizowanych komunalnych osadów ściekowych.

W dniu 11 lutego 2016 r. ogłoszono przetarg nieograniczony pn. „Zaprojektowanie i budowa kompostowni o wydajności 9 700 Mg/rok z zadaszonym placem na dojrzewanie kompostu i zbiornikiem podziemnym na wody opadowe wykorzystane do nawadniania kompostu oraz zbiornikiem na odcieki technologiczne.” Stanęło w nim 12 przedsiębiorstw, zarówno krajowych, jak i zagranicznych. Najkorzystniejszą ofertą okazała się przedstawiona przez przedsiębiorstwo AK NOVA Sp. z o.o. z Poznania o wartości 3 249 000,00 zł. Zakłada ona budowę czterech żelbetowych reaktorów kompostujących z zautomatyzowanym systemem napowietrzania i kontroli procesu, zadaszonej strefy załadunku reaktorów, płyty dojrzewania kompostu, zadaszonej płyty dojrzewania stabilizatu z frakcji podsitowej, płyty do magazynowania kompostu oraz systemu zbiorników na odcieki technologiczne zgodnie z wymaganiami Najlepszych Dostępnych Technik w gospodarce odpadami (ang. BAT – Best Available Technique).

26 kwietnia 2016 r. w siedzibie ZZOK nastąpiło podpisanie umowy na realizację tej budowy. Sygnatariuszami byli z ramienia ZZOK Prezes Zarządu Pan Jerzy Kułak, zaś z ramienia AK NOVA Prezes Zarządu Pan Andrzej Bednarek. Wykonawca zobowiązał się do zrealizowania inwestycji w ciągu 245 dni.

O postępach w budowie będziemy Państwa informować na łamach naszej strony internetowej.